×

ANUNŢ!!!!!!

privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie

Primăria s.Rădulenii Vechi  iniţiază, începînd cu data de 27 februarie 2020 , consultarea publică a proiectului de decizie Cu privire la vînzarea-cumpărarea  unui teren aferent

Scopul proiectului este de a asigura transparenţa vînzării-cumpărării  unui teren aferent

Necesitatea elaborării şi adoptării  proiectului de decizie este de a asigura posibilitatea solicitantului de a obţune dreptul de proprietate asupra  terenului afferent pe care este amplasată construcţia care îi aparţine cu drept de proprietate.

Prevederile de bază ale proiectului sînt vînzarea-cumpărarea  unui teren aferent

Beneficiarii proiectului de decizie sînt solicitantul , cetăţenii satului  ,

Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sînt .valorificraea eficientă , conforem legislaţiei a potenţialului  comunitar 

Impactul estimat al proiectului de decizie este  valorificarea eficientă a venitului suplementar

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare (denumirea documentelorrelevante) :   Codul Funciar al RM , aprobat prin Legea nr.828/1991 ,   Legea nr.121/2007 privind adminisrarea şi deetatizarea proprietăţii publice ,  Legea nr.1543/1998 cadastrului bunurilor imobile , Legea nr.1308/1997 privind preţul normativ  şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului , Regulamentul  cu privire la  vînzarea-cumpărarea terenurilor aferente , aprobat prin H.G.nr.1428/2008 ,  Legea nr.436/2006 privind administraţia publică locală

Recomandările pe marginea proiectului de decizie, supus consultării publice, pot fi expediate pînă pe data de 13 martie 2020,  pe adresa electronică: primaria.raduleniiivechi@mail.ru ,  la numărul de telefon 025046246, 025046577 sau pe adresa (adresa sediului autorităţii publice) s. Rădulenii Vechi

Proiectul deciziei Cu privire la executarea bugetului local pe anul 2019 şi nota informativă (după caz, studii analitice, acte de analiză a impactului de reglementare, alte materiale care au stat la baza elaborări proiectului de decizie etc.) sînt disponibile pe pagina web oficială Rădulenii Vechi  sau la sediul primăriei s. Rădulenii Vechi ,  situat pe adresa s. Rădulenii Vechi , r-nul Floreşti.