×

ANUNŢ!!!!!!

privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie

Primăria s.Rădulenii Vechi  iniţiază, începînd cu data de 27 februarie 2020 , consultarea publică a proiectului de decizie Cu privire la selectarea sectoarelor de teren pentru extinderea iluminatului stradal

 Scopul proiectului este de a identifica sectoarelor de teren pentru extinderea iluminatului stradal

    Necesitatea elaborării şi adoptării  proiectului de decizie este de a asigura posibilitatea de stabilire prioritară a necesităţii de extindere a iluminatului stradal din localitate

Prevederile de bază ale proiectului sînt extinderea iluminatului stradal pe sectoarele  de teren

 Beneficiarii proiectului de decizie sînt  cetăţenii satului  ,

Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sînt .asigurarea iluminatului stradal pe întreg teritoriul s. Rădulenii Vechi 

Impactul estimat al proiectului de decizie este înbunătăţirea  nivelului de trai

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare (denumirea documentelorrelevante) :   Legea nr.436/2006 privind administraţia publică locală ,

Recomandările pe marginea proiectului de decizie, supus consultării publice, pot fi expediate pînă pe data de 13 martie 2020,  pe adresa electronică: primaria.raduleniiivechi@mail.ru ,  la numărul de telefon 025046246, 025046577 sau pe adresa (adresa sediului autorităţii publice) s. Rădulenii Vechi

Proiectul deciziei Cu privire la executarea bugetului local pe anul 2019 şi nota informativă (după caz, studii analitice, acte de analiză a impactului de reglementare, alte materiale care au stat la baza elaborări proiectului de decizie etc.) sînt disponibile pe pagina web oficială Rădulenii Vechi  sau la sediul primăriei s. Rădulenii Vechi ,  situat pe adresa s. Rădulenii Vechi , r-nul Floreşti.