×

ANUNŢ!!!!!! privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie

Primăria s.Rădulenii Vechi  iniţiază, începînd cu data de 27 februarie 2020 , consultarea publică a proiectului de decizie

Cu privire la executarea bugetului local pe anul 2019

Scopul proiectului este de a asigura transparenţa procesului  gestionare a finanţelor publice

Necesitatea elaborării şi adoptării  proiectului de decizie este de a asigura informarea cetăţenilor privind gestionarea finanţelor  publice  ale localităţii  pe anul  2019

Prevederile de bază ale proiectului sînt aprobarea executării bugetului la venituri şi cheltuieli   pe anul  2019

Beneficiarii proiectului de decizie sînt locuitorii comunităţii , instituţiile subordonate  consiliului local etc.

Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sînt .Exercitarea calitativă a guvernării  şi exercitarea unui management financiar eficient

Impactul estimat al proiectului de decizie este asigurarea  transparenţei  utilizării finanţelor  publice

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare (denumirea documentelorrelevante) :Legea nr.436/2006 privind administraţia public locală, Legea nr.181/2014 privind finanţele publice  şi responsabilităţii bugetar fiscale.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie, supus consultării publice, pot fi expediate pînă pe data de 13 martie 2020,  pe adresa electronică: primaria.raduleniiivechi@mail.ru ,  la numărul de telefon 025046246, 025046577 sau pe adresa (adresa sediului autorităţii publice) s. Rădulenii Vechi

Proiectul deciziei Cu privire la executarea bugetului local pe anul 2019 şi nota informativă (după caz, studii analitice, acte de analiză a impactului de reglementare, alte materiale care au stat la baza elaborări proiectului de decizie etc.) sînt disponibile pe pagina web oficială Rădulenii Vechi  sau la sediul primăriei s. Rădulenii Vechi ,  situat pe adresa s. Rădulenii Vechi , r-nul Floreşti.